eNEWSLETTERS

KEY CONTACTS

Warszawa, Polska: Marcin Petrykowski

Dyrektor Zarządzania Współpracą z Klientami Strategicznymi EMEA, Dyrektor Regionalny na Europę Środkową i Wschodnią, Dyrektor Generalny Oddziału w Polsce,

Warszawa, Polska: Łukasz Olszewski

Dyrektor na Europę Środkową i Wschodnią, Turcję i Grecję, EMEA Rozwój Biznesu,

EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA : TOPICS

S&P Global Ratings w Polsce

Analizy S&P Global Ratings oparte są na połączeniu globalnej perspektywy z doskonałą znajomością lokalnych rynków.


S&P Global Ratings w Polsce jest największą i najbardziej znaną globalną agencją ratingową specjalizującą się w analizowaniu ryzyka kredytowego związanego z działalnością emitentów papierów dłużnych, takich jak państwa, jednostki samorządu terytorialnego i prywatne przedsiębiorstwa, a także z określonymi emisjami tego typu instrumentów finansowych. Oceny ratingowe sporządzane przez analityków S&P Global Ratings wykorzystywane są zarówno przez inwestorów, jak i innych uczestników rynku, którzy chcą uwzględnić ryzyko kredytowe w procesie podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych i biznesowych. Agencja S&P Global Ratings nie jest bezpośrednio zaangażowana w transakcje prowadzone na rynkach kapitałowych, dlatego też jest postrzegana przez inwestorów oraz emitentów, jako bezstronny i niezależny dostawca wiarygodnych opinii. Obecnie S&P Global Ratings zatrudnia ponad 1400 analityków w 23 krajach, oferując połączenie globalnej perspektywy z doskonałą znajomością lokalnych rynków.